W związku z tym, że to co robię musi mieć jakąś przejrzystość i że każdy kupujący po zakończeniu transakcji ma prawo do wyrażania swoich opinii, co pozwoli następnym zainteresowanym ocenić Naszą wiarygodność. Jeżeli jeszcze nie zamówiłeś u nas karykatury bądź portretu to zapraszamy naszą stronę – Karykatury i Portrety